Informace


Pořadatel konference: 
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: filip.cihlar@kzcr.eu

Datum a místo konání:
12. dubna 2023 
Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016