Vrozené a naučené v chování

přednáší prof. MUDr. Cyril Hőschl, DrSc., FRCPsych.

5. září 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

11:00 - 12:00

Seminář je určen pro zdravotnický personál, studenty i veřejnost. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016