Informace


Pořadatel konference: 
Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
a Katedra porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Odborní garanti:
MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
Mgr. Petra Abrahamová, Katedra porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Datum a místo konání:
5. 5. 2023, 9 - 16 h
Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem v areálu Masarykovy nemocnice

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Účastníci obdrží po ukončení konference certifikát o účasti.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016