2. NÁRODNÍ WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

5. března 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016