Poplatky


Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 3.500 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 22. 11. 2021 na účet č. 216686400/0300, VS 116000146, poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka/ů. 

Při registraci předložte doklad o zaplacení.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016