Informace


Pořadatelé konference: 
Gynekologicko-porodnická a Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Pavel Gerych
Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vědecký a organizační výbor:
MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.
doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
MUDr. Hilmi Al-Eraidi
MUDr. Ing. Martin Pánek

Datum a místo konání:
čtvrtek 22. června - pátek 23. června 2023
Hotel & Restaurant Větruše Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. 

Registrační poplatky:
Přednášející: bez poplatku
Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní mimo KZ, a.s.: 800 Kč vč. DPH

Další poplatky:
Společenský večer: 600 Kč vč. DPH
Poplatky se hradí na místě při registraci v hotovosti nebo platební kartou.

Organizační zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016