Informace


Pořadatelé konference: 
Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: tomas.binder@kzcr.eu

Datum a místo konání:
čtvrtek 23. června - pátek 24. června 2022
Hotel & Restaurant Větruše Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016