Informace


Pořadatel konference: 
Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant konference: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Vědecký sekretář konference: MUDr. Adam Cipra

Datum a místo konání:
sobota 16. března 2024 od 9:00 h (registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h)
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Kredity:
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Nelékařům bude vydáno potvrzení o účasti.
 
Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016