Poplatky


Odborný program:

Přednášející, zaměstnanci KZ, a.s. a stážisté Dětské kliniky MNUL: bez poplatku
Ostatní mimo KZ, a.s.: 500 Kč vč. DPH


Společenský večer: 300 Kč vč. DPH
(platí všichni účastníci)

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016