Informace


Pořadatel semináře: 
Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Ing. Martin Pánek, Neonatologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
středa 25. března 2020 od 10:00 h (registrace od 9:00 h)
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Kredity:
Seminář je určen pro lékaře i nelékaře a je zařazen do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.  

 

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016