Informace


Pořadatelé konference:
Neurologické oddělení a RS centrum Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

Datum a místo konání:
22. března 2023 od 16 h, přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.

Poplatky:
Konference je bez poplatku.

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016