Informace

Pořadatelé konference: 
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na konferenci Individualizovaná péče o nedonošené děti.

Odborný garant:
MUDr. Petr Janec, MHA, Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
úterý 10. dubna 2018
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je určena pro nelékaře. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016