Informace


15. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční - MOSt 2023:

Datum a místo konání:
24. 11. 2023 od 9:00
Střední zdravotnická škola, J. E. Purkyně 272/1, Most

Odborný garant:
MUDr. Radomír Mach
Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
e-mail: radomir.mach@kzcr.eu

Účastnické poplatky:
Konference je bez poplatků. 

Kredity:

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Oddělení multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.


Doškolovací setkání pro mladé oftalmology - MOdoMo 2023:

Datum a místo konání:
23. 11. 2023 od 17:00
hotel Širák, Široký vrch 364, Most

Přihlášky zasílejte do 20. 11. 2023 na radomir.mach@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016