Informace


Pořadatel konference:
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Jan Spudich, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Datum a místo konání:
9. června 2023
Benedikt Most

Kredity
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazeno do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. 

Registrační poplatky:
Přednášející: bez poplatku
Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní mimo KZ, a.s.: 600 Kč vč. DPH

Další poplatky:
Oběd: 300 Kč vč. DPH
Společenský večer: 500 Kč vč. DPH

Poplatky se hradí na místě při registraci v hotovosti nebo platební kartou.

Společenský večer: 
Společenský večer se koná od 18:30 v hotelu Benedikt v Mostě. Každý účastník si vstup hradí sám, hodnota vstupenky je 500 Kč vč. DPH. Vstupenky se budou prodávat při registraci na konferenci, platba v hotovosti nebo platební kartou.

Organizační zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016