Informace

Pořadatelé konference: 

Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Odborný garant:

MUDr. Jana Laštůvková, primářka a Helena Pokorná, vedoucí laborantka Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., e-mail: Helena.Pokorna@kzcr.eu

Datum a místo konání:

středa 2. listopadu 2016, 8:30 - 14:00 h

Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

 

Kredity:

Byla podána žádost o kreditní hodnocení POUZP.

 

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.


Upozornění:

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016