Odborný program


17:00 - 19:00

OCT pro mírně pokročilé
MUDr. Pavel Němec, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Retinoschíza, amoce sítnice a zadní ablace sklivce na ultrazvukovém zobrazení
Závorková M., Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 


Program XXXI. Ústeckého oftalmologického dne je ke stažení ZDE

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016