Informace

Pořadatelé konference:
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP "5. Děčínský den komplexní interní péče"

Odborní garanti:
MUDr. Daniela Kallmünzerová a MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení Krajské zdravotní - Nemocnice Děčín, o.z.

Datum a místo konání:
čtvrtek 19. října 2017, 14:00 - 21:00 h
zámek Děčín

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016