INTERLAB 2022

Laboratorní diagnostika coby integrální součást moderní medicíny

19. května 2022 - 20. května 2022

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016