Informace

Pořadatelé konference: 
Oddělení Klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá pod záštitou Ing. Petra Fialy
odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří Interlab 2018.

Odborný garant:
Ing. Pavla Eliášová, Oddělení klinické biochemie - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
E-mail: pavla.eliasova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
středa 6. června 2018, od 9:30 h
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy a ohodnocena kredity u profesní organizace KVVOPZ.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016