Informace


Pořadatel konference: 
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
26.4.2022 od 9:00 (registrace od 8:00)
Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem 

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016