Informace

Pořadatelé konference: 
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá Ústecký hematologický den.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie
Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Datum a místo konání:

čtvrtek 19. dubna 2018

Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem


Kredity:

Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře a vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví ČR.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016