Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.Termíny pro zaslání přihlášek a poplatků
aktivní účast nejpozději do 15. 04. 2018
pasivní účast nejpozději do 15. 04. 2018

Odborný garant
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické odd., MNUL

Organizační zajištění

Online přihláška: zde

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016