Informace


Pořadatel konference: 
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová, Emergency Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
E-mail: jana.bednarova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
29. - 30. března 2023
Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Adresa: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
 
Poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 600 Kč vč. DPH vč. oběda
Platba v hotovosti nebo kartou na místě při registraci na konferenci.

Oběd 29. 3. 2023
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., mají možnost si individuálně objednat oběd přes objednávkový systém zaměstnaneckého stravování Krajské zdravotní, a.s. v jídelně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Účastníci konference působící mimo Krajskou zdravotní, a.s. mají oběd v jídelně Masarykovy nemocnice v ceně registračního poplatku.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016