Emergency 2015

24. března 2015

Výukové centrum Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,o. z., budova B, 5. podlaží, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
VI. ročník celostátní odborné konference

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016