Emergency 2014

18. března 2014

Výukové centrum Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
budova B, 5. podlaží

V. ročník celostátní odborné konference

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016