Informace


Pořadatel konference
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Odborní garanti
prim. MUDr. Marie Váchová
e-mail: marie.vachova@kzcr.eu

Mgr. Šárka Smíšková
e-mail: Sarka.Smiskova@kzcr.eu

Datum a místo konání
pátek 12. května 2023 
odborné přednášky: 9:00 - 16:00
Kinosál Nemocnice Most

Organizační zajištění
Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016