Jerieho kardio den

10. října 2019

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na odbornou konferenci „Jerieho kardio den,“ kterou pořádá Kardiologická klinika FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  Odbornými garanty konference jsou přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, vrchní sestra Květoslava Hlavatá a primář Kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár. Pozvání na tuto odbornou akci v letošním roce přijali současný i bývalí předsedové České kardiologické společnosti, současný předseda České společnosti kardiovaskulární chirugie a další významné osobnosti české kardiologie. Jerieho kardio den se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. Ing. Jiřího Nováka.

Jerieho kardio den navazuje na Kardiologické dny a Den kardiocentra, které Kardiologická klinika pořádala v minulých letech. Původně jsme plánovali, že i nadále budeme používat název Den kardiocentra. Nicméně, vzhledem k tomu, že koncem minulého roku zemřel ve věku nedožitých 91 let významný český kardiolog MUDr. Pavel Jerie, který byl u počátků kardiologie v tehdejším Severočeském kraji, rozhodli jsme se po domluvě s jeho dcerou Michaelou, že na jeho počest ponese již tradiční kardio den v Ústí nad Labem jeho jméno. Dr. Jerie patřil do generace lékařů, kteří v 60. letech zakládali v Československu kardiologické ambulance. Od roku 1956 zastával funkci krajského kardiologa. Po událostech roku 1968 emigroval do Švýcarska, kde úspěšně pracoval v klinickém výzkumném oddělení známé firmy Sandoz. Pavel Jerie aktivně vedl studie s novými antihypertenzivy a také stál u počátků léčby chronického srdečního selhání inhibitory ACE. V roce 1989 inicioval v Československu první prospektivní randomizovanou studii o vlivu inhibitoru ACE spiraprilu v léčbě chronického srdečního selhání. V české lékařské veřejnosti byl před rokem 1968 znám především jako autor vynikající učebnice Kardiologie praktického lékaře (SNZL 1964 a 1967). Z této publikace se v té době učili i internisté před atestacemi. Dr. Jerie byl jmenován čestným členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. V roce 2009 vyšla vzpomínková kniha dr. Pavla Jerieho Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky (Praha, Academia 2009, edice paměť), ve které popsal svůj složitý, ale krásný a bohatě naplněný život. Pavel Jerie zanechal trvalou stopu mezi lékaři i pacienty nejen v Ústeckém kraji, ale v celém Československu.

Tak, jako minulý rok se bude konference konat v příjemném a moderním prostředí kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které umožňuje účast všem zájemcům bez nutnosti omezovat jejich počet z kapacitních důvodů, stejně jako přímé přenosy z kardiologických sálů. Součástí konference budou opět živé přenosy z katetrizačního sálu i hodnotné odborné přednášky současných osobností české kardiologie i kardiochirurgie.

Věříme, že program konference bude bohatý nejen odborně, ale i společensky. Proto bychom Vás rádi pozvali na společenský večer, který se i letos bude konat v netradičním stylu a bude opět plný překvapení.

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016