Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

15. června 2023 - 16. června 2023

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 10. 4. 2023 prostřednictvím online formuláře, který je uveden v záložce "PŘIHLÁŠKY."

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016