IV. Konference centrálních operační sálů a sterilizace

20. června 2019 - 21. června 2019

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 4. ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, která se bude konat v termínu 20. - 21. 6. 2019 v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Smyslem akce je setkání lékařů, sester a dalších zdravotníků pracujících na operačních sálech a sterilizaci, ale i těch, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět.

V letošním roce jsme témata konference zaměřili především na novinky, inovace a nové trendy, se kterými se na operačních sálech můžeme setkat. Dále jsme zařadili téma týkající se týmové komunikace, nebude chybět ani tradiční prostor pro přednášky z hygieny a epidemiologie.     

Bude mi potěšením, pokud přispějete do odborného programu konference aktivním sdělením nebo se zapojíte do diskuzí, pro které se budeme snažit vytvořit v rámci programu dostatečný prostor.

Kromě odborného programu nabízíme zájemcům možnost exkurze na centrální operační sály i na centrální sterilizaci Masarykovy nemocnice.

Doufám, že nás konference obohatí nejen řadou odborných informací, ale přinese i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů.

Těším se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem.


MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016