Poplatky

Lékař (mimo KZ, a.s.) 500 Kč

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař (mimo KZ, a.s.) 500 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Přednášející 0 Kč

společenský večer 300 Kč


Účastnické a další poplatky - souhrn:

Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci mimo KZ, a.s.: 500 Kč vč. DPH
Společenský večer: 300 Kč vč. DPH

Platba při registraci na místě výhradně v hotovosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016