Informace

Pořadatelé konference: 
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. pořádá pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a.s. konferenci "Bez laboratoře se neobejdete II.".

Odborný garant:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Herkommerová, Ph.D. e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
středa 22. února 2017
Kinosál Nemocnice Most, o.z.
 
Kredity:
Konference byla zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u profesních organizací: KVVOPZ a POUZP
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016