Roboticky asistovaná Boariho plastika

workshop včetně dvou live přenosů z operačního sálu

29. ledna 2020

Seminární místnost Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice

Akce se koná pod záštitou České urologické společnosti a České asociace urologie. 
Workshop je určen pouze pro lékaře. Kapacita je omezena počtem 12 míst.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016