Informace

Pořadatel sympozia: 
Psychiatrické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Zdenka Staňková, Psychiatrické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
pátek 22. května - sobota 23. května 2020
Hotel Port ****, Doksy
ubytování: od 14,30 hod., Hotel Port ****
registrace: od 15,30 hod., recepce hotelu
začátek sympozia: od 17 h

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016