1. NÁRODNÍ WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

20. listopadu 2017

Vzdělávací institut KZ, a. s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016