Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.


Akce je již naplněna!!!!

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.  

 


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016