Poplatky

Lékaři 350 Kč

Nelékaři 300 Kč

Společenský večer 16.5.2014 250 Kč

Workshop dne 15. 5. 2014 100 Kč

Workshop dne 16. 5. 2014 0 Kč


Akce je již naplněna!!!!

Poplatky do termínu 9. 5. 2014:

Lékaři.................................................................. 350,- Kč
Nelékaři ...............................................................300,- Kč
Workshop dne 15. 5. 2014.................................... 100,- Kč
Workshop dne 16. 5. 2014.............................. bez poplatku

Poplatky po termínu 9. 5. 2014 a při registraci na místě:

Lékaři.................................................................. 450,- Kč
Nelékaři ...............................................................400,- Kč
Workshop dne 15. 5. 2014 ....................................150,- Kč
Společenský večer.................................................250,- Kč

Poplatek se vybírá na místě u registrace a v hotovosti. Pořadatele akce a aktivních účastníků se registrační poplatek netýká. Týká se jich však za společenský večer. Účast na společenském večeru je potřeba nahlásit do 9.5.2014.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016