Informace

Akce je již naplněna!!!!

Záštita:
Akce se koná pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje


Pořadatelé konference:
Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP


Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016