Poplatky

Lékař (mimo KZ, a.s.) 300 Kč

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař (mimo KZ, a.s.) 300 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Přednášející 0 Kč


Registrační poplatky
Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. bez poplatku.
Ostatní účastníci: 300 Kč vč. DPH.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016