Poplatky

Lékař 1800 Kč

Lékař do 35 let 1600 Kč

PLDD (nelékař z ordinace PLDD - odborný program pátek 8.11.2013) 500 Kč

PLDD (odborný program pátek 8.11.2013) 700 Kč

Porodní asistentka, všeobecná sestra 1600 Kč

První autor posteru 1600 Kč

Přednášející -500 Kč

Student FZS UJEP 250 Kč

Účast na společenském večeru 7.11.2013 v Best Western Hotelu Vladimír (500 Kč) 500 Kč


Poplatky po termínu 18. 10. 2013 a při registraci na místě:

Lékař.................................................................. 1800,-- Kč
Lékař do 35 let.................................................... 1600,-- Kč
Porodní asistentka,všeobecná sestra....................... 1600,-- Kč
První autor posteru.............................................. 1600,-- Kč
Přednášející.............................................................. 0 Kč
Student FZS UJEP..................................................250,-- Kč

 

Poplatky PLDD po termínu 18. 10. 2013 a při registraci na místě:
PLDD (odborný program, pátek 8.11.2013).............................................700,-- Kč
PLDD (nelékař z oridnace PLDD - odborný program, pátek 8.11.2013).........500,-- Kč


Zahraniční účastníci
Mohou uhradit registrační poplatek v hotovosti (Kč) při registraci. Výše poplatku závisí na datu přihlášení.

Registrační poplatek zahrnuje
Vstup na odborný program a výstavu firem, kongresové materiály, program, certifikát, sborník přednášek, oběd a občerstvení o přestávkách.
Vše ostatní si lze doobjednat v rámci závazné online přihlášky.

Platba převodem na účet

Banka: Česká obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 216686400/0300
IBAN: CZ3503000000000216686400
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 116000057

Specifický symbol: číslo uvedené na potvrzení přihlášce (obdržíte při vyplnění přihlášky online)


Při platbě převodem je nutné uvést do zprávy pro příjemce jméno účastníka či specifický symbol / při hromadné platbě jména všech platících účastníků či jejich specifické symboly!

V den příjezdu se prokažte dokladem o zaplacení, u registrace Vám bude vystaven daňový doklad.

Platba při registraci na místě

Pouze v hotovosti v Kč.

Storno účasti

Pokud se konference nezúčastníte a zrušíte písemně svou účast do 18. 10. 2013, registrační poplatek vracíme v plné výši. Po tomto termínu registrační poplatek již nevracíme.

 

 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016