Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast kontaktujte prosím Bc. Evu Urbanovou na adrese: eva.urbanova@kzcr.eu

- Zvané přednášky - ústní sdělení - abstrakt doručte nejpozději do 30. 9. 2013 (přednášející musí být přihlášen)

- Poster (max velikost 80 x 120 cm, situován na výšku) - abstrakt doručte nejpozději do 30. 9. 2013 (přihlašuje 1. autor v rámci své registrace)


Pokyny pro přípravu a zaslání abstraktu naleznete v sekci ke stažení

Rozhodnutí o definitivní formě příspěvku přísluší vědeckému výboru kongresu po schválení autory prezentace, počet ústních sdělení je omezen.

Zasláním abstraktu autor souhlasí s prezentací práce ve sborníku přednášek.


Technické informace k přednáškám:

Vaše přednášky ve formě prezentace můžete zasílat nejpozději do 30. 10. 2013 e-mailem (do velikosti 8 MB) nebo přes úložiště zde: http://sdileni.kzcr.eu/, jméno uživatele: kz, heslo: kzcr. Kontaktní osoby techniků: Michal Vodák, tel.: 477 117 922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu, Lukáš Vajc, tel.: 477 117 926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu


Akceptujeme přednášky uložené v programu MS Power Point až do verze MS Office 2010 (xxx.ppt nebo xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx), případně soubory uložené do Open Dokument Presentation (xxx.odp), dále přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru stran 4:3 nebo 16:10. 


Pokud bude potřeba přehrávat video v prezentacích, je nutné ho mít uložené ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% garantovat, že videa a videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, .mov, .mpeg, atd) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat. Důležité je mít uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné soubory na přineseném médiu (CD, DVD, Flash disk, HDD s USB připojením).

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016