Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. pořádá pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. Ing. Jiřího Nováka konferenci "Bez laboratoře se neobejdete IV."

Odborný garant:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
středa 20. února 2019,  od 9:00 h (od 8:00 h registrace)
Kinosál Nemocnice Most, o.z.
 
Kredity:

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016