Odborný program

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

8:30 – 9:00 h

 

PROGRAM

09:00 – 09:20
Úvod – CL OLK „jak jsme se spojili a co dobrého nám to přineslo“
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

9:20 – 9:30
Centrální odběry včera, dnes a zítra
Yveta Sopová, odběrová místnost CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

9:30 – 9:50
Podíl klinického pracoviště na správném výsledku laboratorního vyšetření
MUDr. Jan Špička, MBA, přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky, FN Královské Vinohrady

9:50 – 10:10
Historie putování biochemického vzorku laboratoří
Martina Kailová, Vladimíra Černá vedoucí laborant CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

10:10 – 10:30
Lidé versus malignity: Kdo vítězí v r. 2016?
MUDr. Olga Bálková, Praha

10:30 – 10:50  
Historie putování hematologického vzorku laboratoří
Miluše Pelcmanová, Simona Kročilová, Iveta Fišerová, CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

10:50 – 11:10
Využití digitalizace buněčné morfologie v rutinní praxi
RNDr. Jana Šmídová, Sysmex CZ, s.r.o.

11:10 – 11:30
Rozšířené klinické parametry a jejich využití v praxi
Mgr. Diana Svobodová, Sysmex CZ, s.r.o.


PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 11:30 – 12:15 hod (modrý salónek č.3)

12:15 – 12:35
Laboratorní stanovení D-dimerů a jejich klinický význam
RNDr. Martina Hejduková, Werfen, s.r.o.

12:35 – 12:55
Význam a možnosti POCT u lůžka
Mgr. Martina Plassová, Radiometer, s.r.o.

12:55 – 13:15
Toxikologie a její přínos pro klinickou praxi
Willi Kempf, Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

13:15 – 13:30
Laboratorní přístroje pro toxikologii
Ing. Magdalena Voldřichová, Pragolab, s.r.o.

13:30 – 13:50
Význam klinického farmaceuta v nemocnici
Mgr. Viola Čermáková, CL OLK KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

13:50 – 14:10  
Komunikace NIS x LIS – přenos elektronických požadavků, výsledků a výkonů
Ing. Jan Volhejn, Stapro, s.r.o.

14:10 – 14:30
Diskuze a závěr 


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016