Poplatky

Lékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Nelékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Ostatní 200 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Přednášející 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 0 Kč


REGISTRAČNÍ POPLATEK 

200,-- Kč/ 1 osoba
Bez poplatku pro organizátory, aktivní účastníky a zaměstnance KZ, a. s.

Registrační poplatek je včetně DPH 21%, bude vybírán na místě, v hotovosti při registraci. Platící účastníci obdrží daňový doklad o zaplacení.Krajská zdravotní a.s. (c) 2016