Informace

ODDĚLENÍ LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. pořádá pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. odbornou konferenci na téma: „Bez laboratoře se neobejdete“.

Pořadatel:
Centrální laboratoř Oddělení laboratorního komplementu, KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Odborný garant:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí CL OLK KZ, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Organizační zajištění:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.
E-mail:lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu
Web:http://www.kzcr.eu/konference/laboratore2016

Konference byla zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u profesních organizací: KVVOPZ, POUZP a ČLK.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016