Poplatky

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Lékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 250 Kč

Nelékař (jiný odborný pracovník KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař (jiný odborný pracovník mimo KZ, a.s.) 250 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 250 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Přednášející 0 Kč

Spoluautor 0 Kč


Účastnický poplatek:
Aktivní účastníci a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku.
Ostatní účastníci: 250,- Kč vč. DPH.
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016