Informace

Téma workshopu:
Postup od A do Z, jak správně připravit akademickou klinickou studii

Pořadatel workshopu:
Klinika anesteziologie, perioperační medicíny a resuscitace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Odborný garant:
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační medicíny a resuscitace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: roman.skulec@kzcr.eu

Datum a místo konání:
pondělí 12. března 2020 od 13:00 do 15:30 h
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Poplatky:
bez poplatku

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.Krajská zdravotní a.s. (c) 2016