Kadaverózní kurz horní končetiny

30. října 2019 - 31. října 2019

Anatomický ústav 1. LF Univerzity Karlovy v Praze

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016