Poplatky

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Lékař ambulance (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Lékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař ambulance (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Nelékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 200 Kč

Ostatní 200 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Přednášející 0 Kč

Spoluautor 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. 0 Kč


REGISTRAČNÍ POPLATEK 
Aktivní účastníci a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.: bez poplatku. 
Ostatní účastníci: 200,- Kč. 
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. Částka je včetně DPH. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016