Kontakt

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Středisko konferenční a marketingové podpory

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Registrace, přihlášky:

e-mail: prihlasky@kzcr.eu
Tel.: +420 477 114 146
www.kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016