Informace

Pořadatelé konference: 

Interní oddělení Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a ve spolupráci s  OS ČLK a POUZP.

 

Odborný garant:

MUDr. Daniela Kallműnzerová a MUDr. Antonín Novák,

Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Kontaktní osoba: Lenka Halamová, Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z., e-mail: lenka.halamova@kzcr.eu

Datum a místo konání:

čtvrtek 13. října 2016

Prostory zámku Děčín

 

Kredity:

Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a od ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a POUZP.

 

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.


Upozornění:

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016